Çerez Örnek

SIKÇA SORULAN SORULAR

                                     SIKLIKLA SORULAN SORULAR

 

1-Tüp bebeğe başvurmak için yaş sınırı var mı?

Devlet katkısından faydalanabilmek için kadının 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olması gerekmektedir.

2-Yapılacak tedavi neye göre belirlenmektedir?

Tedavi şeklinin (aşılama veya tüp bebek) belirlenmesi, kadın yaşı, yumurtalık reservinin belirlenmesi, tüplerin durumu, erkeğin sperm durumuna göre belirlenmektedir.

 

3-SGK’dan yararlanma şartları nelerdir?

 

-  Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğine dair sağlık kurulu raporu düzenlenmiş olması,

- 23 yaşını doldurmuş, 40 yaşından küçük olması ,

- Uygulamanın yapıldığı merkezin Kurum ile sözleşmeli/protokollü olması,

-  En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması veya halen genel sağlık sigortalısı olan kadının bu bentteki koşulları taşımaması halinde eşinin gerekli koşulları sağlaması,

- Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.

 

4-SGK hakkından kaç kez faydalanabiliyoruz?

Evli olmakla birlikte daha önceki evliliklerinden çocuk sahibi olup olmadığına bakılmaksızın evlat edinilmiş çocukları hariç mevcut evliliğinde çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisine, erkek ise bakmakla yükümlü olduğu karısına,  SGK’dan yararlanma hakkı en fazla  üç deneme ile sınırlı olmaktadır.

 

5-35 yaşın altında ve üstünde kaç embriyo transfer ediyorsunuz?

 Tek embriyo transferi 35 yaş altı için esastır. 35 yaş altında 2 başarısız uygulama veya 35 yaş üstü durumlarda 2 embriyo transferi yapılabilir.

 

6-Embriyo transferi sonrası yatmak gerekir mi? yolculuk yapılabilir mi?

  • İşlemden sonra 1 saat yatak istirahatini takiben hastaneden ayrılabilinir.
  • Gebelik testi sonucunu alıncaya kadar spor, ağır iş, ağır yük kaldırma gibi aktivitelerde bulunmamak önerilir.  Tıbbi zorunluluk halleri dışında, bu süre içinde devamlı istirahat edilmesine gerek yoktur.  

7-Dondurulan embryolar ne kadar süreyle saklanabilmektedir?

        Sağlık Bakanlığının 6 Mart 2010 tarihli 27513 sayılı yayınlanan  Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkındaki Yönetmeliği gereği, embriyo saklanmasına ait madde 18 de; dondurulmuş embriyolar ve üreme hücreleri en fazla 5 yıl saklanabilmektedir.

8.Tüp Bebek devlet destekleri nelerdir?

Yardımcı Üreme Yöntemi Katılım Payları

Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede %30, ikinci denemede %25, üçüncü denemede %20 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır. 

Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden tahsil edilir

9-Genetik inceleme ne zaman yapılmaktadır?

   Çiftin genetik bir hastalığı veya taşıyıcı olması veya  genetik geçişli hastalığı olan bir çocuğun tedavisi için donör oluşturabilecek HLA uyumlu kardeş ihtiyacı halinde,

   Kromozomal problemi olan çocuğu olan çiftlerde

   Başarısız uygulamaları olanlarda, ileri yaş uygulamalarında yapılabilmektedir

10-Aşılama IUI hangi durumlarda yapılmaktadır?

     Kadının en az 1 tüpünün sağlıklı geçirgen olması, sağlıklı bir çocuğun doğumuna kadar gebeliği taşıyabilecek bir rahimin varlığı halinde, en az 1 fonksyonel yumurtalığın olması halinde, erkeğin normal hareketli  sperm hücrelerinin 5milyon/ml olması halinde yapılabilinir.

  

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ