Çerez Örnek

Akademik Kadro

Prof.Dr.İsmail Mete İTİL 

Merkez Müdürü 

 

Doç.Dr.Ali AKDEMİR

Müdür Yardımcısı 

 

Prof.Dr.Ege Nazan TAVMERGEN GÖKER 

ÜYTE Ünitesi Sorumlusu

Prof.Dr.Erol TAVMERGEN 

KadınHastalıkları ve Doğum Öğretim Üyesi 

 

Uzman Dr.Gülnaz ŞAHİN 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

 

Öğr.Gör.Ferruh ACET 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Öğretim Görevlisi

 

Doç.Dr.Çağdaş ŞAHİN 

Kadın Hastalıkları ve Doğum Öğretim Üyesi 

 

Öğr.Gör.Ayşen DURMAZ GÜVEN 

Histoloji ve Embriyoloji Öğretim Görevlisi

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ